Veiklos planai

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos veiklos planas 2015 – 2016 m. m.  ——>

Metodinės tarybos veiklos planas ——>

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas ——>