Veiklos planai

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos veiklos planas 2014 – 2015 m. m.  ——>

Metodinės tarybos veiklos planas ——>

Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas  ——>

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas  ——>

Prancūzų kalbos metodinės grupės veiklos planas  ——>

Anglų ir rusų kalbų metodinės grupės veiklos planas ——>

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas ——>

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas ——>

Menų metodinės grupės veiklos planas ——>

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas ——>

Psichologės Eglės Čerkauskienės veiklos planas ——>

Logopedės Astos Lipnickienės veiklos planas ——>

Specialiosios pedagogės Reginos Petrauskienės veiklos planas ——>

Bibliotekos veiklos planas ——>